mail facebook   atj.lingwista

ATJ Lingwista EduATJ Lingwista JuniorATJ Lingwista HolidayATJ Lingwista Sport & Incentive

Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna
Dzisiaj jest Czwartek, 18 stycznia 2018

Ogłoszenia ATJ Lingwista

11.03.2015 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/S/ATJ/2015

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "Strefa 50 plus", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenie zajęć z Doradztwa Zawodowego, Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego oraz grupowych Warsztatów Nabywania Kompetencji Kluczowych i Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: Katowice, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3/5 tel. 600857318

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

W biurze Partnera projektu - Jaworzno, ul. K. Darwina 17, tel. 795 501 719

Termin zgłoszeń upływa: 26.03.2015.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert. 


11.03.2015 - anulowanie postępowania dotyczącego przeprowadzenia zajęć z Doradztwa Zawodowego, Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego oraz grupowych Warsztatów Nabywania Kompetencji Kluczowych i Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy dla uczestników projektu pt.: -Strefa 50 plus”

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka. anuluje postępowanie  związane z realizacją zadania: przeprowadzenia zajęć z Doradztwa Zawodowego, Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego oraz grupowych Warsztatów Nabywania Kompetencji Kluczowych i Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy dla uczestników projektu pt.: -Strefa 50 plus”

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

Pobierz: informacja o anulowaniu postępowania.


24.02.2015 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/S/ATJ/2015

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "Strefa 50 plus", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenie zajęć z Doradztwa Zawodowego, Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego oraz grupowych Warsztatów Nabywania Kompetencji Kluczowych i Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: Katowice, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3/5 tel. 600857318

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

W biurze Partnera projektu - Jaworzno, ul. K. Darwina 17, tel. 795 501 719

Termin zgłoszeń upływa: 11.03.2015.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert. 


05.01.2015 - ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu -Strefa 50 plus”, zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: projekt oraz druk plakatów i ulotek

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656..

Termin zgłoszeń upływa: 19.01.2015.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

05.01.2015 - ROZEZNANIE RYNKU NA MONTAŻ ORAZ EMISJĘ SPOTU RADIOWEGO - OGŁOSZENIA RADIOWE/PRASOWE

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Strefa 50 plus”, zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: montaż oraz emisja spotu radiowego i ogłoszenia prasowego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656..

Termin zgłoszeń upływa: 19.01.2015.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

18.12.2014 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Strefa 50 plus", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • Specjalista/tka do spraw rozliczeń finansowych

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 05.01.2015.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie.

 

18.12.2014 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Strefa 50 plus", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • Specjalista/tka do spraw rekrutacji

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 05.01.2015.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie.

 

18.12.2014 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Strefa 50 plus", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • Koordynator/ka projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 05.01.2015.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie.

 

24.11.2014 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/L/2014 NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka wraz z Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. , w związku z realizacją projektu "Młodzi na start!", zapraszają do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: Częstochowa, ul. Kilińskiego 140 tel. 608 393 691

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

W biurze Partnera projektu - Jaworzno, ul. K. Darwina 17, tel. 506 285 041

Termin zgłoszeń upływa: 09.12.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.


21.11.2014 - ANULOWANIE POSTĘPOWANIA  DOTYCZĄCEGO PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka wraz z Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. anulują postępowanie  związane z realizacją zadania: przeprowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu w ramach projektu "Młodzi na start!",

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

Pobierz: informacja o anulowaniu postępowania. 


16.10.2014 - ZAPYTANIE OFERTOWE 2/L/2014 NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "50 plus poliglotą - bo na naukę  nigdy nie jest za późno!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego dla uczestników projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656..

Termin zgłoszeń upływa: 31.10.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


04.08.2014 - ROZEZNANIE RYNKU 1/P/2014 NA ZAPEWNIENIE CATERINGU NA ZAJĘCIACH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. wraz z Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "Młodzi na start!", zapraszają do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: zapewnienia cateringu na zajęciach dla uczestników projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: Częstochowa, ul. Kilińskiego 140 tel. 608 393 691

W biurze Partnera projektu - Jaworzno, ul. K. Darwina 17, tel. 506 285 041

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

Termin zgłoszeń upływa: 20.08.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.


04.08.2014 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/P/2014

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. wraz z Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "Młodzi na start!", zapraszają do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: Częstochowa, ul. Kilińskiego 140 tel. 608 393 691

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

W biurze Partnera projektu - Jaworzno, ul. K. Darwina 17, tel. 506 285 041

Termin zgłoszeń upływa: 20.08.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.  


04.08.2014 - ROZEZNANIE RYNKU 2/L/2014 NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka wraz z Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. , w związku z realizacją projektu "Młodzi na start!", zapraszają do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: Częstochowa, ul. Kilińskiego 140 tel. 608 393 691

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

W biurze Partnera projektu - Jaworzno, ul. K. Darwina 17, tel. 506 285 041

Termin zgłoszeń upływa: 20.08.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert. 


04.08.2014 - ROZEZNANIE RYNKU 1/L/2014 NA ZAPEWNIENIE CATERINGU NA ZAJĘCIACH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka wraz z Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. , w związku z realizacją projektu "Młodzi na start!", zapraszają do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: zapewnienia cateringu na zajęciach dla uczestników projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: Częstochowa, ul. Kilińskiego 140 tel. 608 393 691

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

W biurze Partnera projektu - Jaworzno, ul. K. Darwina 17, tel. 506 285 041

Termin zgłoszeń upływa: 20.08.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert. 


04.08.2014 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/L/2014

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka wraz z Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. , w związku z realizacją projektu "Młodzi na start!", zapraszają do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: Częstochowa, ul. Kilińskiego 140 tel. 608 393 691

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

W biurze Partnera projektu - Jaworzno, ul. K. Darwina 17, tel. 506 285 041

Termin zgłoszeń upływa: 20.08.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.  


04.08.2014 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/L/2014

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka wraz z Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu "Młodzi na start!", zapraszają do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz grupowych warsztatów nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: Częstochowa, ul. Kilińskiego 140 tel. 608 393 691

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

W biurze Partnera projektu - Jaworzno, ul. K. Darwina 17, tel. 506 285 041

Termin zgłoszeń upływa: 20.08.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.


03.06.2014 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Młodzi na start!", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • Specjalista/tka do spraw rozliczeń finansowych

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 16.06.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie.


03.06.2014 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Młodzi na start!", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • Specjalista/tka do spraw rekrutacji

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 16.06.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie.


03.06.2014 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Młodzi na start!", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • Koordynator/ka projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 16.06.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie.


15.04.2014 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "I Ty na kursie ICT!", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • specjalista do spraw obsługi projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 29.04.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie.


04.03.2014 - ZAPYTANIE OFERTOWE 1/L/2014 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "50 plus poliglotą - bo na naukę  nigdy nie jest za późno!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla uczestników projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656..

Termin zgłoszeń upływa: 19.03.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

04.03.2014 - ROZEZNANIE RYNKU 2/L/2014 NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "50 plus poliglotą - bo na naukę  nigdy nie jest za późno!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: projekt oraz druk plakatów i ulotek

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656..

Termin zgłoszeń upływa: 19.03.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

04.03.2014 - ROZEZNANIE RYNKU 1/L/2014 NA ZAKUP PAKIETÓW DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "50 plus poliglotą - bo na naukę  nigdy nie jest za późno!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: zakup materiałów dydaktycznych

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656..

Termin zgłoszeń upływa: 19.03.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


13.02.2014 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "50 plus poliglotą - bo na naukę  nigdy nie jest za późno!", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • Koordynator/ka projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 28.02.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie.15.01.2014 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "I Ty na kursie ICT!", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • specjalista do spraw obsługi projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 29.01.2014.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie.


05.12.2013 - ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "I Ty na kursie ICT", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: projekt oraz druk plakatów i ulotek

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656..

Termin zgłoszeń upływa: 20.12.2013.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


05.12.2013 - ROZEZNANIE RYNKU NA MONTAŻ ORAZ EMISJĘ SPOTU RADIOWEGO - OGŁOSZENIA RADIOWE

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "I Ty na kursie ICT", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: montaż oraz emisja spotu radiowego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656..

Termin zgłoszeń upływa: 20.12.2013.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


05.12.2013 - KONKURS OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ECDL START I CORE ORAZ USŁUGĘ CATERINGU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "I Ty na kursie ICT", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenie szkoleń ECDL START i CORE oraz usługę cateringu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656..

Termin zgłoszeń upływa: 20.12.2013.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


14.11.2013 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "I Ty na kursie ICT!", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • koordynator projektu
 • specjalista do spraw obsługi projektu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 29.11.2013.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie.


27.09.2013 - Informacja o wyborze wykonawcy dla zapytania ofertowego 04/2013/50Plus

W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności dla 30 osób bezrobotnych w ramach projektu -50 plus pracownikiem na 5 plus!” uprzejmie informujemy, że procedura wyłonienia wykonawcy została zakończona. W procesie oceny ofert najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach postępowania 04/2013/50Plus jest oferta Stowarzyszenia na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS.


16.09.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2013/50Plus

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "50 plus pracownikiem na 5 plus!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: ul. 3 Maja 3, 87-600 Lipno, tel. /54/ 444 72 62

W biurze Lidera projektu - ul. Nowolipki 27; 01-010 Warszawa, tel. /22/ 636 76 56

Termin zgłoszeń upływa: 27.09.2013

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.  


28.08.2013 - Informacja o wyborze wykonawcy dla zapytań ofertowych:

- ATJ/01/2013/50Plus

- ATJ/02/2013/50Plus

W wyniku w/w przeprowadzonych postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności dla 30 osób bezrobotnych w ramach projektu -50 plus pracownikiem na 5 plus!” uprzejmie informujemy, że procedura wyłonienia wykonawcy została zakończona. W procesie oceny ofert najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach postępowania:

- ATJ/01/2013/50Plus - Centrum Edukacji Zawodowej Cargo Sp. z o.o.

- ATJ/02/2013/50Plus - Centrum Edukacji Zawodowej Cargo Sp. z o.o.


12.08.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR ATJ/02/2013/50Plus

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "50 plus pracownikiem na 5 plus!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: szkolenia zawodowe: -Spawacz metodą MIG i MAG”, -Pracownik obsługi biurowej z elementami kadrowo-płacowymi i księgowością”

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: ul. 3 Maja 3, 87-600 Lipno, tel. /54/ 444 72 62

W biurze Lidera projektu - ul. Nowolipki 27; 01-010 Warszawa, tel. /22/ 636 76 56

W biurze Partnera projektu - Ul. Majdańska 19, 04-088 Warszawa tel. /22/ 629 09 88

Termin zgłoszeń upływa: 27.08.2013

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.  


12.08.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR ATJ/01/2013/50Plus

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "50 plus pracownikiem na 5 plus!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: szkolenia zawodowe: -Spawacz metodą MIG i MAG”, -Pracownik obsługi biurowej z elementami kadrowo-płacowymi i księgowością”

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: ul. 3 Maja 3, 87-600 Lipno, tel. /54/ 444 72 62

W biurze Lidera projektu - ul. Nowolipki 27; 01-010 Warszawa, tel. /22/ 636 76 56

W biurze Partnera projektu - Ul. Majdańska 19, 04-088 Warszawa tel. /22/ 629 09 88

Termin zgłoszeń upływa: 27.08.2013

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.  


29.05.2015 - Informacja o wyborze wykonawcy dla zapytań ofertowych:

- 01/2013/50Plus

- 02/2013/50Plus

- 03/2013/50Plus

- 04/2013/50Plus

W wyniku w/w przeprowadzonych postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności dla 30 osób bezrobotnych w ramach projektu -50 plus pracownikiem na 5 plus!” uprzejmie informujemy, że procedura wyłonienia wykonawcy została zakończona. W procesie oceny ofert najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach postępowania:

- 01/2013/50Plus - Zakład Usługowo-Handlowy -Adimex” Mirosław Kłutkowski

- 02/2013/50Plus - LinguaTour Tadeusz Kozyra

- 03/2013/50Plus - Zakład Usługowo-Handlowy -Adimex” Mirosław Kłutkowski

- 04/2013/50Plus - Centrum Edukacyjne Żelazna


13.05.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR ECDL 04/2013/50Plus

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "50 plus pracownikiem na 5 plus!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenie szkoleń ECDL START.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: ul. 3 Maja 3, 87-600 Lipno, tel. /54/ 444 72 62

W biurze Lidera projektu - ul. Nowolipki 27; 01-010 Warszawa, tel. /22/ 636 76 56

Termin zgłoszeń upływa: 27.05.2013

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.  


13.05.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2013/50Plus

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "50 plus pracownikiem na 5 plus!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: usługa przygotowania posiłków

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: ul. 3 Maja 3, 87-600 Lipno, tel. /54/ 444 72 62

W biurze Lidera projektu - ul. Nowolipki 27; 01-010 Warszawa, tel. /22/ 636 76 56

W biurze Partnera projektu - Ul. Majdańska 19, 04-088 Warszawa tel. /22/ 629 09 88

Termin zgłoszeń upływa: 27.05.2013

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert. 


13.05.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2013/50Plus

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "50 plus pracownikiem na 5 plus!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, treningu umiejętności psychospołecznych, przeprowadzenie doradztwa zawodowego, przeprowadzenie poradnictwa

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: ul. 3 Maja 3, 87-600 Lipno, tel. /54/ 444 72 62

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 636 76 56,

Termin zgłoszeń upływa: 27.05.2013

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.


10.05.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/50Plus

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, w związku z realizacją projektu "50 plus pracownikiem na 5 plus!", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: najem sal szkoleniowych

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu: ul. 3 Maja 3, 87-600 Lipno, tel. /54/ 444 72 62

W biurze Lidera projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

Termin zgłoszeń upływa: 27.05.2013

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.


22.04.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE: KOMPLEKSOWA USŁUGA EDUKACYJNA

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka w związku z realizacją projektu "Klub dziecięcy = powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: Kompleksowa usługa edukacyjna

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

Termin zgłoszeń upływa: 07.05.2013.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.


22.04.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE: USŁUGA CATERINGOWA

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka w związku z realizacją projektu "Klub dziecięcy = powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: usługa cateringowa

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

Termin zgłoszeń upływa: 08.05.2013.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.


04.03.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE: KOMPLEKSOWA USŁUGA REMONTOWA

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka w związku z realizacją projektu "Klub dziecięcy = powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: Kompleksowa usługa remontowa.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

Termin zgłoszeń upływa: 18.03.2013.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.


07.01.2013 - ZAPYTANIE OFERTOWE: WYNAJEM LOKALU NA POTRZEBY KLUBU MALUCHA

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka w związku z realizacją projektu "Klub dziecięcy = powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: Wynajem lokalu na potrzeby Klubu Malucha.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są:

W biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656,

Termin zgłoszeń upływa: 21.01.2013.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.


01.08.2012 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Młodzi Zatrudnieni", zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

 • koordynator projektu
 • specjalista do spraw obsługi projektu
 • specjalista do spraw rozliczeń

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 24.08.2012.


05.12.2011 - KONKURS OFERT NA WYNAJEM LOKALU NA POTRZEBY BIURA PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Rozwój umiejętności komputerowych pracowników po 45 roku życia", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: wynajem lokalu na potrzeby biura projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 16.12.2011.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: specyfikacja zamówienia


03.12.2011 - KONKURS OFERT NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Rozwój umiejętności komputerowych pracowników po 45 roku życia", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zadania: wykonanie materiałów promocyjnych na projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu w Łodzi, ul. Szterlinga 6, tel. /42/ 6320171, tel. kom: 696077901.

Termin zgłoszeń upływa: 13.01.2012.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert.
Pobierz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


01.12.2011 - REKRUTACJA KADRY DO REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Turystyki Językowej Lingwista, w związku z realizacją projektu "Rozwój umiejętności komputerowych pracowników po 45 roku życia", zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację następujących zadań:

 • koordynator projektu
 • specjalista do spraw rekrutacji
 • specjalista do spraw obsługi projektu
 • specjalista do spraw rozliczeń

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są w biurze projektu - Warszawa, ul. Nowolipki 27; tel. /22/ 6367656.

Termin zgłoszeń upływa: 12.12.2011.

tel. +48 22 636 76 56
tel. +48 22 629 09 08


ul. Pruszkowska 6A
02-118 Warszawa
Zobacz nas na mapie

Biuro czynne:
pn.-pt. 9:00-18:00
sob. 10:00-14:00

Skype chat, instant message

Skype chat, instant message

Skype chat, instant message

Skype chat, instant message

 Państwo:

 Miasto:

 Profil wyjazdu:

 Rodzaj zakwaterowania:

Co mogę zrobić dalej?
Nie wiesz co dalej? Odwiedź nasze strony informacyjne lub zadzwoń już teraz do naszych konsultantów! Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem 022 6367656. Zadzwoń i dowiedz się, jakie niespodzianki i zniżki przygotowaliśmy dla naszych Klientów! Polub nas na Facebooku, żeby codziennie dostawać świeżą dawkę ciekawostek, konkursów i informacji o najlepszych i najtańszych ofertach!
U nas rezerwacji możesz dokonać w każdej chwili!
Zadaj pytanie on-line

Zapisz się do naszego newslettera - bądź na bieżąco z naszymi aktualnymi ofertami i promocjami! 

* pole wymagane
Jestem zainteresowany(a) następującymi ofertami:

Obozy młodzieżowe | Zimowiska | Obozy językowe | Obozy językowe Anglia | Obozy językowe Cypr | Obozy językowe Malta | Kursy językowe za granicą |
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.