mail facebook   atj.lingwista

ATJ Lingwista EduATJ Lingwista JuniorATJ Lingwista HolidayATJ Lingwista Sport & Incentive

Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna
Dzisiaj jest Niedziela, 25 lutego 2018

Rok szkolny w Wielkiej Brytanii

Rok szkolny w Wielkiej Brytanii


Zobacz też: rok szkolny w USA, NiemczechFrancji, Hiszpanii


Wiek uczestnika: 11 - 17 lat


DŁUGOŚĆ POBYTU:


Rok szkolny trwa 3 semestry - istnieje możliwość wyjazdu na jeden, dwa (wówczas wchodzą w grę tylko semestr jesienny i wiosenny) lub trzy semestry.

 • semestr jesienny (wrzesień-grudzień) - koszt: 4060 GBP + 1000 PLN
 • semestr wiosenny (styczeń-marzec) -  koszt: 3670 GBP + 1000 PLN
 • semestr letni (kwiecień-lipiec)
 • semestr jesienny i wiosenny (kwiecień-grudzień) -  koszt: 7680 GBP + 1000 PLN
 • rok szkolny dla młodzieży do 16 roku życia (wrzesień-lipiec) - koszt: 8735 GBP + 1000 PLN
 • rok szkolny dla młodzieży powyżej 16 roku życia (wrzesień-lipiec) - koszt 8285 GBP + 1000 PLN

 

CENA ZAWIERA: 

 • pobyt w szkole i w rodzinie (w ciągu tygodnia wyżywienie bez lunchu)
 • podręczniki i ćwiczenia
 • opiekę koordynatora angielskiego
 • cztery transfery z/na lotnisko (we wrześniu, grudniu, styczniu i pod koniec roku szkolnego) - tylko ze wskazanych lotnisk

 

DODATKOWO PŁATNE:

 • rozmowa kwalifikacyjna: 300 PLN
 • lunche w szkole
 • mundurek szkolny (jeśli jest wymagany)
 • transport i przejazdy lokalne
 • podręczniki i materiały szkolne
 • wycieczki i zajęcia dodatkowe
 • kieszonkowe
 • obowiązkowe wyrobienie karty ISIC - 79 PLN
 • kurs językowy w przypadku niedostatecznej znajomości języka niemieckiego
 • zakwaterowanie w Święta Bożego Narodzenia (350 GBP)


POZOSTAŁE WARUNKI:

W przypadku wszystkich uczniów poniżej 16 lat rodzice zobowiązani są do złożenia depozytu na powyższe wydatki (ok. 1200 GBP). Depozyt administrowany będzie w ścisłym uzgodnieniu z rodzicami i fundacją brytyjską (np. wysokość miesięcznego kieszonkowego dla dziecka czy opłaty za wycieczki szkolne).


Uwaga! Możliwe krótkie wyjazdy do państwowej szkoły w Wielkiej Brytanii w ciągu roku szkolnego na minimum 2 tygodnie.

Cena wyjazdu dwutygodniowego - 950 GBP, dodatkowy tydzień - 400 GBP.

Niniejsza forma wyjazdu umożliwia łatwiejszą adaptację w nowym środowisku i w znacznym stopniu ułatwia podjęcie decyzji o wyjeździe na cały rok szkolny.Uwaga: podane ceny i terminy są orientacyjne. Aktualne, dokładne ceny uzyskają Państwo kontaktując się z naszym biurem.
 

SYSTEM EDUKACYJNY W WIELKIEJ BRYTANII

 

 

            W Wielkiej Brytanii obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku od lat 5 do 16. Szkoły publiczne są bezpłatne, chyba, że rodzice zadecydują inaczej i zechcą posłać swoje dziecko do jednej ze szkół prywatnych. Rodzice odgrywają bardzo ważną rolę w Wielkiej Brytanii, ponieważ to oni mają obowiązek upewnić się, czy ich dziecko pobiera skuteczną, w pełnym zakresie edukację, odpowiednią dla swojego wieku, możliwości i uzdolnień, jak również ewentualnych szczególnych potrzeb edukacyjnych, w formie regularnego uczęszczania do szkoły. Wszystkie szkoły w Wielkiej Brytanii zapewniają swoim wychowankom lekcje religii oraz lekcje wychowania seksualnego, które nie są obowiązkowe, podobnie zresztą jak w Polsce i jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko nie będzie uczęszczało na takie lekcje mogą je z nich zabrać. Wszystkie szkoły w Wielkiej Brytanii mają obowiązek zapewnić swoim podopiecznym edukację w kilku podstawowych przedmiotach i według ich programu nauczania.

 

            Obowiązkowe przedmioty nauczania w Zjednoczonym Królestwie to: matematyka, język angielski, nauka (fizyka i chemia), historia, geografia, technologia, muzyka, sztuka, wychowanie fizyczne oraz w szkołach średnich język obcy.

 

System oświaty w Wielkiej Brytanii wygląda podobnie jak system oświaty w Polsce przed reformą edukacji w 1999 roku; jest on następujący:

 

 1. Placówki edukacji przedszkolnej, gdzie podobnie jak w Polsce dzieci uczęszczają tu na zasadzie dobrowolności, decyzja o wysłaniu dziecka do przedszkola zależy od rodziców.
 2. Szkoła podstawowa, dzieci w Wielkiej Brytanii zaczynają chodzić do szkoły wcześniej niż dzieci w Polsce, bo już w wieku 5 lat i kończą ja w wieku lat 11. Szkoła podstawowa w Zjednoczonym królestwie jest podzielona tak jak i w Polsce na dwie części: nauczanie początkowe - trwa trzy lata i właściwą szkołę podstawową, która trwa również trzy lata. W Irlandii Północnej dzieci zaczynają chodzić do szkoły już w wieku lat 4. Szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii różni się tym od Polskiej szkoły podstawowej, że nie ma tam ocen, a tylko tak jak w polskiej szkole podstawowej w klasach 1-3, jest ocena opisowa. Ocena opisowa wskazuje uczniowi jego mocne i słabe strony, jest ona równocześnie raportem przedstawianym obowiązkowo przez szkołę dla rodziców. Raport ten nie jest podobny do polskiego świadectwa, z którym uczeń kończy każdą klasę od 4 do 6 szkoły podstawowej, a jedynie prezentacją osiągnięć dziecka. Raport ten wyszczególnia w syntetycznej formie dane dotyczące postępów ucznia z poszczególnych przedmiotów i zajęć stanowiących część szkolnego programu nauczania. Szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii kończy się egzaminem państwowym zwanym potocznie Sas, który jest jednocześnie egzaminem wstępnym do szkoły średniej.
 3. Szkoły średnie w Wielkiej Brytanii może być podzielona nawet na trzy etapy: od 11 do 14 roku życia dzieci obowiązkowo uczęszczają do szkoły średniej, którą można przyrównać do polskiego gimnazjum. W tego typu szkole dzieci oswajają się z ocenami, warto zaznaczyć, że obowiązuje tam system liter od A - najwyższa ocena do F - najniższa ocena. Etap ten kończy się obowiązkowym egzaminem SATs, który jest potwierdzeniem zakończenia trzeciego szczebla nauki, tak zwanego KS1, KS2, KS3.
 4. Liceum, czyli właściwa szkoła średnia jest ostatnim obowiązkowym etapem, jaki musi przebyć już prawie dorosły Brytyjczyk. Liceum trwa kolejne trzy lata, oznacza to, że kończąc je uczeń ma już skończone 16 lat. Takie 3-letnie liceum kończy się egzaminem zwanym, GCSE - General Certificate of Secondary Education, który można przyrównać do polskiego egzaminu maturalnego, jaki piszemy w Polsce na koniec szkoły średniej.
 5. Szkoła średnia II stopnia, czyli College dzieli się albo na profil zawodowy - techniczny lub profil akademicki przygotowujący do podjęcia studiów wyższych. Szkoły średnie zawodowe przygotowują ucznia do podjęcia pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Szkoły o profilu akademickim kończą się egzaminem A LEVEL - Advanced Level, który jest jednocześnie egzaminem wstępnym na studia. Egzamin A Level różni system edukacji w Polsce i Wielkiej Brytanii, ponieważ w Polsce, aby zostać studentem uczeń przede wszystkim musi się wykazać świadectwem maturalnym i bardzo często (nie licząc uczelni prywatnych) zdać dodatkowy egzamin na studia organizowany bezpośrednio przez uczelnię, do której stara się o przyjęcie. 
 6. Przy programie International Baccalaureate, uczeń otrzymuje międzynarodowy stopień IB (zamiast A level), nadający mu równe, o ile nie wyższe, prawo dostania się na uczelnię wyższą.
 7. Szkoły wyższe podzielone są podobnie jak w Polsce na dwa rodzaje: uniwersytety i politechniki. Minimalny czas studiów to 3 lata, maksymalny to nawet 7 lat. Warto zauważyć, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje system punktowy. Oznacza to, że każdy student może rozłożyć swoje studia na dłuższy okres, bądź wybrać formułę studiów w niepełnym wymiarze. System studiów wyższych w Polsce różni się też tym, że kolegia w Wielkiej Brytanii zaliczane są do szkół średnich, w Polsce natomiast już do studiów wyższych. W Wielkiej Brytanii, student pomyślnie kończący studia otrzymuje tytuł MASTER, w Polsce natomiast tytuł otrzymany przez absolwenta zależy od rodzaju studiów, jakie ukończył.

 

            Brytyjskie szkolnictwo wyższe słynie z bogatych tradycji, a wiele spośród tamtejszych uczelni zyskało na przestrzeni wieków światową renomę. W Wielkiej Brytanii istnieje ponad 180 szkół wyższych, które można podzielić na trzy kategorie: uniwersytety, kolegia uniwersyteckie oraz kolegia edukacji dalszej i wyższej. Wśród uniwersytetów istnieje gradacja na stare i nowe. Pierwsze z nich szczycą się ogromnymi tradycjami i nie kształcą na poziomie zawodowym. Do najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów brytyjskich bez wątpienia należą Oxford i Cambridge, które sięgają swymi korzeniami do XII i XIII wieku. Natomiast mianem "nowych" określa się uniwersytety powstałe po 1992r. na mocy uchwalonej wówczas ustawy o edukacji dalszej i wyższej.


            Swoistym kuriozum brytyjskiego systemu szkolnictwa wyższego jest możliwość kształcenia na poziomie poniżej pierwszego stopnia akademickiego. Nauka wówczas trwa tylko rok, a po jej ukończeniu nie otrzymuje się żadnego tytułu tylko odpowiednie zaświadczenie.


            Studia prowadzące do uzyskania pierwszego stopnia akademickiego BACHELOR trwają zwykle 3 lata, ale w niektórych dziedzinach np. w naukach medycznych czy weterynaryjnych może to trwać dłużej. W przypadku kierunku językowego, aby otrzymać najniższy stopień akademicki dodatkowo wymagany jest jeszcze roczny pobyt w kraju, gdzie dany język uchodzi za oficjalny. Posiadaczom stopnia bachelor oferowane są specjalistyczne lub zawodowe studia podyplomowe, trwające zwykle rok. Na poziomie postgraduate przyznawane są w Wielkiej Brytanii dwa rodzaje stopni: master i doktor.


            Stopień MASTER - odpowiadający polskiemu magistrowi - wymaga minimum roku studiów stacjonarnych. Najczęściej jednak studia tego typu są to dwuletnie. Stopnie doktorskie nadawane są za obszerne opracowanie naukowe z danego obszaru badań. Studenci mogą się ubiegać o trzyletnie stypendium umożliwiające im pracę nad doktoratem.

 

            Studia w Wielkiej Brytanii nie są bezpłatne. Mimo, że uczelnie w znacznej mierze otrzymują środki z budżetu państwa, to studenci muszą dodatkowo płacić za swoją naukę czesne, którego wysokość ustala dana uczelnia.

 

 

tel. +48 22 636 76 56
tel. +48 22 629 09 08


ul. Pruszkowska 6A
02-118 Warszawa
Zobacz nas na mapie

Biuro czynne:
pn.-pt. 9:00-18:00
sob. 10:00-14:00

Skype chat, instant message

Skype chat, instant message

Skype chat, instant message

Skype chat, instant message

 Państwo:

 Miasto:

 Profil wyjazdu:

 Rodzaj zakwaterowania:

Co mogę zrobić dalej?
Nie wiesz co dalej? Odwiedź nasze strony informacyjne lub zadzwoń już teraz do naszych konsultantów! Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem 022 6367656. Zadzwoń i dowiedz się, jakie niespodzianki i zniżki przygotowaliśmy dla naszych Klientów! Polub nas na Facebooku, żeby codziennie dostawać świeżą dawkę ciekawostek, konkursów i informacji o najlepszych i najtańszych ofertach!
U nas rezerwacji możesz dokonać w każdej chwili!
Zadaj pytanie on-line

Zapisz się do naszego newslettera - bądź na bieżąco z naszymi aktualnymi ofertami i promocjami! 

* pole wymagane
Jestem zainteresowany(a) następującymi ofertami:

Obozy młodzieżowe | Zimowiska | Obozy językowe | Obozy językowe Anglia | Obozy językowe Cypr | Obozy językowe Malta | Kursy językowe za granicą |
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
-->